Literatura Europy – Podręcznik Historii Literatury Europy

« L’entreprise, magistrale, est destinée à faire date. » [Przedsięwzięcie bezprzykładne o przełomowym znaczeniu.]

Florence Noiville, Le Monde des livres 28/09/07

Literatura Europy, pierwszy podręcznik historii literatury europejskiej to dzieło zbiorowe, w stworzeniu którego uczestniczyło ponad dwustu pracowników uniwersyteckich z całej Europy. To rezultat pracy będącej świadectwem ambicji pedagogicznej sieci uniwersyteckiej, która jest nośnikiem tego projektu: Czy nie jest słuszne i konieczne, aby 800 milionów europejskich obywateli poznało swe korzenie, historię i aktualną rzeczywistość twórczości literackiej Europy, którą zamieszkują?

Dialektyka między tradycją i nowoczesnością nigdy nie odchodzi w niepamięć: książka rozpoczyna się od opisu wpływów dziedzictwa antycznego, biblijnego, celtyckiego i arabsko-andaluzyjskiego, którym odpowiada z kolei rozdział Współczesność. Kierunki i pisarze : 46 notek poświęconych 46 współczesnym autorom, żyjącym i tworzącym dzisiejszą literaturę na kontynencie europejskim.

Dialektyka znanego i nieznanego, powiązaniach Historii w historiach, literaturze faktu czy fikcji – Europa, która pisze się dziś, współbrzmi z tradycją migracji istot, książek i idei typowych kulturowej genezie naszego kontynentu.

Guy Fontaine jest ekspertem naukowym – doradcą przy Radzie Europy. Przygotował raport do Zalecenia 1833, które Zgromadzenie Parlamentarne tej instytucji przegłosowało w 2008 roku na rzecz nauczania literatury europejskiej.

Annick Benoit, profesor literatury współczesnej w Paryżu.

Podejmują się realizacji zaskakująco nowej koncepcji – literatury europejskiej jako przedmiotu nauczania.

Wraz z międzynarodową siecią uniwersytecką Literatur Europy, przedsięwzięli założenie domu dla pisarzy europejskich Villi Mont Noir w posiadłości z dzieciństwa Marguerite Yourcenar. Jego twórcą jest Guy Fontaine.

table des matières

Sous la direction d’Annick Benoit-Dusausoy et de Guy Fontaine
De Boeck Supérieur, 17 sept. 2007 – 864 pages
Cet article a été publié dans Non classé. Bookmarker le permalien. Les commentaires sont fermés, mais vous pouvez faire un trackback : URL de trackback.